MOR MAYA 

Jeg mor Maya hilser dere alle i denne stund.

Vi fra Mayafolket vil i denne stund fortelle moder jord og menneskeheten vår historie, som på mange måter har vært skjult. Denne historien vil komme gjennom mitt barnebarn Chani, som og bærer morgenstjernens bevissthet inn til dere fra stjernene – fra kilden Gud – alt som er.

Vår historie er formidlet inn til dere mennesker opp gjennom tidene. I lange tider har vi prøvd avslutte vår historie og tjeneste for dere, slik dere avslutter deres tjeneste.

Denne forløsningen skjer fordi alle trekker tilbake energien og tjeneste bitene sine i den 3 dimisjon.

Dette gjør at alle må ta ansvar for seg selv. Erfarings bitene er over – alt og alle skal forløses og gå tilbake til sin opprinnelse – hel energi. Mange er ferdige og ønsker og forlate jorden gjennom sin død.

Mange vil velge en ny tjeneste ved å hjelpe menneskeheten inn i den nye bevisstheten gjennom forståelse, innsikt, forskning og kommunikasjon på ulike nivåer. Derfor er mange av dere gjort klare som lærere i den nye energien.

Mange stjernebarn, krystallbarn ,indigobarn er sendt inn til jorden og flere kommer. I den senere tid er det kommet diamantbarn fra diamanthjerteuniverset. Disse har alle sine linjer koblet inn til den indre og ytre kosmos. Disse vil vise menneskeheten en ny vei gjennom sin væren ved å sprenge grenser på alle måter.

Dere mennesker vil også se at det er flere enn dere som kommer frem og blir synlige.

Devariket som består av keruber, småfolk, alver, nisser og gnomer osv. vil tre frem mye tydeligere. Disse energiene har vært undertrykt av menneskene, men er bærer av en viten som lenge har vært skjult.

Disse skal og forløses fra sin tjeneste, men først vil menneskeheten måtte inkludere denne form for bevissthet, som langsomt vil komme til syne for mange. Kjære søstere og brødre. Gi slipp på alt det dere ikke behøver lenger.

Alt er tatt vare på – alt er erfart. Når dere ser innover i dere selv vil dere se det nye frø som spirer og gror fra den nye bevissthet i dere.

Ta imot dere selv og alt det dere er. Alt det dere har lengtet mot finnes inni dere selv for alt er dere selv. Vi gleder oss for å formidle vår historie inn til dere som en avslutning av en bevissthet vi alle har vært en del av på hver vår måte.

Vi ønsker dere alle velkommen inn i den nye bevissthet og gleder oss til å dele vår nye bevissthet sammen med dere.

MODER MAYA